Oświadczenie

Szanowni Państwo,

zgodnie z polskim prawem szpital nie może udzielić informacji dotyczących nawet tego kto jest jego pacjentem. Informacje o stanie zdrowia pacjenta są danymi szczególnie wrażliwymi, które podlegają ochronie. Jako szpital nie mamy prawa ujawniać takich informacji bez zgody pacjenta lub osób przez niego upoważnionych do ujawniania informacji o jego stanie zdrowia. Zwracam uwagę, że czym innym jest prawo do zapoznania się z dokumentacją medyczną przez najbliższych, a czym innym jest zgoda pacjenta na ujawnienie tych informacji.

Jeśli inna osoba nieuprawniona, sama narażając się na konsekwencje prawne publikuje takie informacje, nie zwalnia nas to z obowiązku przestrzegania poufności, nawet jeżeli opublikowana informacja pomawia, zniesławia szpital i personel. Ujawnienie przez kogokolwiek informacji bez zgody pacjenta jest sprzeczne z prawem i może każdego narazić na konsekwencje.

Pojawiające się ostatnio doniesienia medialne mogą nie tylko naruszać prawo do prywatności pacjenta, mogą stanowić również ujawnienie danych wrażliwych jak i naruszają dobre imię szpitala i personelu, który nie może odpowiedzieć publicznie na takie oskarżenia. Jedyną dopuszczalną możliwością przekazania informacji do wiadomości publicznej przez szpital jest sytuacja, gdy wyrazi na to zgodę pacjent bądź osoba przez niego upoważniona do ujawnienia informacji o jego stanie zdrowia.

Mogę Państwa zapewnić, że WIM-PIB świadczy usługi SOR ściśle przestrzegając procedur, a pomoc w każdej sprawie jest zawsze kompletna, rzetelna, terminowa, udzielana osobie potrzebującej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami medycznymi. Oddział SOR jest oddziałem szpitalnym, na którym prowadzi się między innymi obserwacje stanu zdrowia pacjentów. Do oceny postępowania placówki medycznej są ustanowione odpowiednie organy państwowe, które monitorują prawidłowość postępowania szpitala.

Bardzo proszę w przypadku publikacji oświadczenia, o opublikowanie go w całości.

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Gierej

podziel się:

Pozostałe wiadomości