Twarze Ubóstwa im. Bartosza Mioduszewskiego. Dziennikarka Uwagi! nagrodzona

TVN UWAGA! 5343033

Edyta Krześniak zdobyła drugą nagrodę w konkursie Twarze Ubóstwa im. Bartosza Mioduszewskiego za reportaż o przemocy w domu opieki w Zdunach, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

W konkursie, którego organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), wyróżniani są autorzy pokazujący złożoność ubóstwa z perspektywy życiowego doświadczenia ludzi nim dotkniętych, problemy polityki publicznej oraz szeroko pojętej pomocy społecznej. Przypominamy nagrodzony reportaż
Pozostałe wiadomości