Zobacz pierwszą część reportażu>>>

Pół roku temu sześcioletni chłopiec opowiedział w domu, że był krzywdzony przez nastoletniego syna dyrektorki przedszkola. Jego rodzice powiadomili policję, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Rozpoczęły się przesłuchania dzieci, które chodziły do przedszkola oraz przesłuchania ich rodziców. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 16-letniego syna dyrektor placówki w schronisku dla nieletnich.

Chcieliśmy porozmawiać z jego matką o tym, co działo się z dziećmi w przedszkolu. Jednak przed kamerą kobieta odmówiła udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek pytania.

- To jest nie prawda, mój syn nigdy nikomu nie zrobił żadnej krzywdy. A już na pewno dzieciom. W tej chwili sprawa toczy się w sądzie, nie mogę odpowiadać na inne pytania. Rozstrzygnie to sąd i na tę chwilę mam tyle do powiedzenia – oświadczyła kobieta. I powtórzyła: - Jako matka uważam, że syn jest niewinny i nie zrobił żadnemu dziecku żadnej krzywdy.

Rysunek

Wyjaśniła się sprawa tajemniczego rysunku pięcioletniego chłopca, o którym informowaliśmy w pierwszej części reportażu. Zdaniem dziecka i matki przedstawia nagiego mężczyznę.

- Tam z mężczyzn są dwie osoby, które noszą okulary: pan fotograf, czyli mąż pani dyrektor. I dziadek, czyli teść pani dyrektor – mówiła matka pięciolatka.

Z kobietą spotkaliśmy się drugi raz. Powiedziała, że już wie, kogo narysował jej syn.

- Dziecko ostatnio zaczęło szukać obrazka. Pyta: „Gdzie ten obrazek jest?”. Mówię: „Nie pamiętam, ale o co ci chodzi? - No wujka … obrazek, daj mi”. Okazało się, że chodzi właśnie o ten obrazek mężczyzny w okularach z penisem. Powiedział, że to jest obrazek wujka… Czyli to jest mąż pani dyrektor przedszkola. Jestem pewna, bo nie ma innego wujka … w okularach – podkreśla kobieta. I dodaje, że był to dla niej ogromny cios. - Po prostu zaczęłam płakać, wyszłam z pokoju. Okazało się, że nie tylko nastolatek go krzywdził, ale tego pana też widział nago.

- Składane są zawiadomienia w zakresie popełnienia przestępstw na tle seksualnym, również przez dorosłych, którzy brali udział w funkcjonowaniu przedszkola. Nie mogę ujawniać szczegółów, nie mniej jednak, potwierdzam, że takie zawiadomienia wpłynęły już do prokuratury, bądź w najbliższym czasie wpłyną – mówi mec. Jarosław Szkudlarek, pełnomocnik rodziców pokrzywdzonych dzieci.

- Dantejskie rzeczy się tam po prostu działy i nie wiemy, czy nie dzieją się do tej pory, bo przedszkole jest otwarte – wskazuje jeden z ojców.

Placówka działa dalej

Rodzice, którzy uważają, że ich dzieci zostały skrzywdzone w przedszkolu, są zbulwersowani faktem, że placówka wciąż funkcjonuje. Wielu rodziców nie zrezygnowało z posyłania tam swoich dzieci. Część ma jednak inne zdanie.

- Gdybym miała chociaż cień podejrzenia, że coś się dzieje, czy moje dziecko jest w jakiś sposób krzywdzone, czy jest mu źle, to bym go nie posyłała. Na podstawie moich doświadczeń będę puszczała tutaj dzieci i nie zamierzam rezygnować z tego przedszkola, bo jakiś rodzic ma odmienne zdanie – stwierdza Katarzyna Dembowiak-Polska.

Prywatny punkt przedszkolny został zarejestrowany przez urząd gminy. Czy urzędnicy interesowali się, w jaki sposób dzieci były tam zabezpieczone? Chcieliśmy porozmawiać o tym z wójtem. Oświadczył jednak, że w związku z obostrzeniami, będzie rozmawiać tylko telefonicznie.

- Gdyby ode mnie to zależało, to prawdopodobnie, gdybym miał taką moc prawną, to na pewno bym podjął stosowne działania, tylko, że nie do końca mogę. Nad przedszkolem nadzór bezpośrednio sprawuje kuratorium oświaty, które prowadziło kontrolę w tej sprawie – tłumaczy wójt.

- Kontrola została podjęta, wydane zostały zalecenia. Mało tego – sprawa została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego. Z punktu widzenia nadzoru pedagogicznego zrobiliśmy wszystko, co jest w naszej mocy – twierdzi Ewa Sobór, dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi.

- Jeżeli wójt czuje, że [powinien zamknąć przedszkole – red.], to on również, jako organ rejestrowy, ma możliwość wykreślenia tej placówki – dodaje Sobór.

Jednak zdaniem prawnika, wójt mógłby wykreślić przedszkole z rejestru tylko w dwóch przypadkach.

- Podstawą byłby prawomocny wyrok zakazujący prowadzenia takiej działalności. W drugim wypadku, gdy kuratorium stwierdza pewne nieprawidłowości po przeprowadzeniu kontroli i wydaje zalecenia. W przypadku, gdyby te zalecenia nie zostały wypełnione, to wówczas wójt ma możliwość wykreślić taki punkt z ewidencji – mówi mec. Adam Rogalski, adwokat, grupa Top Detektyw.

„Kanapka”

Z relacji jednego z rodziców wynika, że dorośli bawili się w przedszkolu z dziećmi w „kanapkę”.

- Dziadek albo nastoletni syn pani dyrektor zawsze byli chlebem i dzieci się na nich kładły – mówi ojciec jednego z dzieci. I wyjaśnia: - Zabawa polega na tym, że człowiek kładzie się na podłodze jako chleb, następna osoba kładzie się przypuśćmy jako ogórek… Myśmy o tych zabawach nie wiedzieli, dowiedzieliśmy się dopiero w trakcie postępowania i od mojego syna, jak już powiedział wszystko.

„Oprawca wyszedł na wolność”

W grudniu zeszłego roku rodziców pokrzywdzonych dzieci zaskoczyła decyzja sądu rodzinnego. Po przedłużeniu pobytu nastoletniego syna dyrektorki przedszkola w schronisku dla nieletnich, niespodziewanie sąd tę decyzję zmienił.

- 11 grudnia sąd rozstrzygał o przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, trzy dni później, po uzupełnieniu materiału dowodowego, po zapoznaniu się z wnioskiem strony, zmienił tę decyzję rozstrzygając o zastosowaniu w stosunku do nieletniego środka wychowawczego w postaci kuratora. I tym samym, zwalniając nieletniego ze schroniska. Sąd zobowiązał opiekuna prawnego nieletniego do zmiany miejsca zamieszkania na czas postępowania – mówi sędzia Jacek Klęk, rzecznik Sądu Okręgowego w Sieradzu.

- Krew mnie zalała. Jak mam powiedzieć dziecku, że jego oprawca wyszedł na wolność i w każdym momencie może go spotkać? Nie wyobrażam sobie tego – denerwuje się matka jednego z dzieci.

Prokuratura prowadziła oddzielne postępowanie w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez dyrektorkę i personel przedszkola. Ku zdumieniu i zaskoczeniu rodziców skrzywdzonych dzieci sprawa została umorzona.

- Dokładnie wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – mówi mec. Jarosław Szkudlarek. I dodaje: - W aktach znajdowały się protokoły pokontrolne, jeżeli chodzi o kuratorium, gdzie cała organizacja przedszkola została oceniona negatywnie. Prokurator, która zatwierdziła to postanowienie o umorzeniu, uczestniczyła również w postępowaniu toczącym się w sądzie rejonowym dotyczącym bezpośrednio nieletniego. W związku z tym dziwi mnie fakt, że doszło do umorzenia, skoro w świetle zebranego dotychczas materiału w obydwu sprawach wynika, że dochodziło do przestępstw seksualnych na tle przedszkola, bądź w jego najbliższym otoczeniu.

- Boimy się, że go uniewinnią, bo to ku temu idzie. Będzie to zamiecione pod dywan. Pani dyrektor powinna dostać bardzo surowy wyrok. Jej syn, ten nastoletni, również, pomimo tego, że jest nieletni. Żeby poczuł smak tego, co zrobił dzieciom. Naszym i innym – podkreśla jeden z rodziców.

- Gdybym nie miała dowodów, nie poszłabym na policję. Walczę o dziecko. Dla mnie ważne jest, żeby sprawiedliwości stało się zadość – dodaje jedna z matek.

********************************************************************************

W przedszkolu pod Łodzią dochodziło do molestowania seksualnego dzieci - potwierdził sąd.

W związku z serią reportaży dotyczących punktu przedszkolnego pod Łodzią informujemy, że zapadł prawomocny wyrok w sprawie. W wydanym postanowieniu sąd stwierdził, że doszło do wykorzystania seksualnego dzieci, którego dopuścił się syn dyrektorki placówki. W przypadku chłopca, którego rodzice wystąpili w reportażach uznano, że prezentował on chłopcu wykonanie tak zwanych innych czynności seksualnych. Sąd ustalił niestety także, że syn dyrektorki wykorzystał inne jeszcze dziecko. Syn dyrektorki zabrał małoletniego chłopca  z przedszkola do znajdującego się w tym samym budynku pomieszczenia prywatnego i wielokrotnie doprowadził go do poddania się innej czynności seksualnej. Sędzia zdecydowała o umieszczeniu sprawcy w zakładzie poprawczym, zawieszając jednakże warunkowo wykonanie tego postanowienia na okres dwóch lat. Sprawca, któremu także zakazano pojawiania się w pomieszczeniach punktu przedszkolnego ma poddać się terapii seksuologicznej. Problem w tym, że prowadzone przez jego matkę przedszkole mieści się w tym samym budynku, co ich dom.

Choć po naszych publikacjach śledczy zapowiadali zamknięcie placówki, nigdy do tego nie doszło.

W związku z tym orzeczeniem będziemy pytać organy, dlaczego nie zgodzili się zawiesić funkcjonowania przedszkola i czy ich decyzja nie naraża kolejnych dzieci na niebezpieczeństwo.

Trwa jeszcze postępowanie sądowe dotyczące odpowiedzialności właścicielki przedszkola, w którym dochodziło do molestowania dzieci.

Dodaj komentarz