8614355fda9bf1eba9144fb5c1c97ab9,0,1.png
- Domek, który wynajmowałem graniczył z domem opieki społecznej dla dzieci niesprawnych intelektualnie. Któregoś dnia zobaczyłem scenę, w której zakonnica idzie za dzieckiem. Nagle dziecko zatrzymuje się i ściąga buty. Zakonnica zaczyna na dziecko wrzeszczeć. Następnie bierze buty i zaczyna nimi dziecko okładać po głowie. Zaczęła je targać za włosy, bić po twarzy. To była jedna z dwóch takich scen, kiedy widziałem ewidentną przemoc wobec dzieci – mówi Piotr Banaszek.

Piotr Banaszek nagrał scenę. Również kamera UWAGI! bez trudu zarejestrowała kolejne przykłady agresji personelu Domu Pomocy Społecznej w Studzienicznej wobec dzieci.

Zobacz reportaże UWAGI! o Domu Pomocy Społecznej w Studzienicznej.

Zakonnica bije dziecko

Proces zakonnicy

Przemoc w DPS dla dzieci prowadzonym przez zakonnice

Zakonnica zwolniona?

Zakonnica oskarżona

Zakonnicom trzeba być wdzięcznym

Praca zakonnicy

Czy zakonnice już wcześniej biły?

Dodaj komentarz