PSZCZYNA ROZMOWA 4.jpg

W zamieszczonym na swojej stronie internetowej komunikacie, Szpital Powiatowy w Pszczynie poinformował, że dyrekcja szpitala "bezpośred­nio po trag­icznym zdarze­niu przeprowadz­iła postępowanie wyjaś­ni­a­jące, przegląd pro­ce­dur oraz sposobu dzi­ała­nia odd­zi­ału". Dodano, że "na bieżąco i z najwyższą powagą wery­fikuje również infor­ma­cje pojaw­ia­jące się w przestrzeni publicznej".

"W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków" - poinformowała placówka.

Przypominamy nasze reportaże

ŚMIERĆ 30-LETNIEJ, CIĘŻARNEJ IZABELI W SZPITALU. MATKA ZMARŁEJ: NIGDY SIĘ Z TYM NIE POGODZĘ [CZĘŚĆ 1]

ŚMIERĆ 30-LATKI W SZPITALU. „LEŻĘ I CZEKAM, ALBO COŚ SIĘ ZACZNIE, ALBO UMRĘ” [CZĘŚĆ 2]

Dodaj komentarz