Nie chcemy, aby cień padł na wszystkich taksówkarzy. Jednak przejawy chuligaństwa i zwykłego bandytyzmu w tym środowisku muszą bulwersować. Dlatego ten proceder należy tępić ze szczególną surowością. W cywilizowanym kraju wymierzaniem sprawiedliwości powinny zajmować się policja i sąd, a nie grupy osiłków.

Dodaj komentarz