Zobaczcie video.

Sprostowanie

Urząd Miejski w Złotoryi, w związku z emisją programu „Uwaga po uwadze: Tajwan w Złotoryi – Wyspa bezprawia”, wyemitowanego 25 marca 2019 r. na kanale TTV oraz 29 marca 2019 r. na kanale TVN, informuje, że w programie tym znalazły się nieprawdziwe i nieścisłe stwierdzenia, dotyczące przede wszystkim zasad kwaterowania mieszkańców w budynku socjalnym przy ul. Łąkowej 19, a autorzy programu nie uwzględnili przy jego realizacji informacji i danych przekazanych przez Urząd Miejski w Złotoryi, co mogło mieć negatywny wpływ na rzetelność przekazu i wprowadzić opinię publiczną w błąd.

Nieprawdą jest, że Urząd Miejski w Złotoryi do jednego czterdziestometrowego mieszkania zameldował 17 osób.

Nieprawdą jest, że miasto kwateruje tutaj biedne wielodzietne rodziny.

Nieprawdą jest, że przydzielenie do pokoju w mieszkaniu jest loterią – w rzeczywistości w wielu przypadkach to mieszkańcy sprowadzają sobie konkubiny z dziećmi bądź znajomych, których miasto jest zmuszone zameldować.

Nieprawdą jest, że miasto nie stwarza wielodzietnym rodzinom z ul. Łąkowej 19 szansy na wyprowadzenie się z tego budynku i normalne życie. Pracownicy MOPS wykonują w tym zakresie ogrom pracy i odnotowują sukcesy, o ile mieszkańcy są zainteresowani, aby coś zmienić w swoim życiu.

Piotr Maas

Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Złotoryi

Dodaj komentarz