1

Jak o sexie rozmawiać z młodzieżą

W studiu Uwagi! po Uwadze gościły edukatorki z grupy Ponton. To jeden z najbardziej znanych i docenianych zespołów wolontariuszy. Młodzi ludzie edukują swoich kolegów i koleżanki, organizują lekcje wychowania seksualnego, prowadzą portal internetowy, udzielają rad i wsparcia. Dziś na pytania naszych widzów na czacie odpowiadały Paulina Wawrzyńczyk i Finka Heynemann. wciąż można zadawać pytania przez internet.

1

Edukacja seksualna

Od wielu lat specjaliści mówią o konieczności wprowadzenia do polskich szkół profesjonalnych zajęć z edukacji seksualnej. Alarmują, że podstawowym źródłem wiedzy na „wstydliwe tematy" jest Internet i rozmowy z rówieśnikami. Problem ginie jednak w ideologicznych sporach, a nauczyciele nadal rozmawiają z uczniami o ich seksualności zdawkowo na godzinach wychowawczych. Tymczasem do  poprawy sytuacji nie trzeba wiele - wystarczy upór i determinacja kilku osób.

1

SONDA

Jak zdobywałeś wiedzę na temat seksu?

1

Niechciani lokatorzy

Nikt nie zaprzecza, że krzywdy wyrządzone po wojnie dawnym właścicielom budynków, należy naprawiać. Jednak brak specjalnej ustawy regulującej te kwestie powoduje, że sądy zwracają majątek na zasadach ogólnych. A niestety zasady te nie uwzględniają specyficznej sytuacji kamienic, często odbudowywanych po wojnie przez ich dzisiejszych lokatorów. W rezultacie ci ostatni słyszą nagle, że muszą się wynieść. Kto na tym zyskuje?

1

SONDA

Co powoduje, że się uśmiechasz?