Urzędy pracy bezradnie rozkładają ręce, tłumacząc, że pracodawcy niechętnie zatrudniają takie osoby, mimo, że musiałyby im miesięcznie płacić zaledwie 420 zł żołdu. Młodzi ludzie nie mają, więc szans na zatrudnienie i odpracowanie wojska. Mając nieuregulowany stosunek do służby wojskowej nie mogą też liczyć na normalną pracę. Błędne koło się zamyka.

Dodaj komentarz