Do gdańskiego ośrodka trafiają zarówno dzieci, które już wcześniej miały konflikty z prawem jak i te, które znalazły się tam z powodu wypadków losowych, na przykład straciły rodziców. Ośrodek łączy w sobie dwie funkcje: opiekuńczą i resocjalizacyjną. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Urząd Wojewódzki. Mimo że ośrodek jest wizytowany trzy razy do roku, żadna z kontroli nie wykazała, że dochodzi w nim do przemocy. Co więcej, w oczach urzędników placówka uchodzi za przyjazną dzieciom.

Dodaj komentarz