Swój stosunek do Żydów profesor Tadeusz K. prezentował nie tylko na wykładach. Publikował również w skrajnie prawicowych pismach. Potępiał Polaków, którzy w czasie II wojny światowej pomagali Żydom. Namawiał, aby w wyborach do sejmu nie głosować na kandydatów żydowskiego pochodzenia. Pisał - ”nie ma Polski bez Polaków, ale jest Polska bez mniejszości narodowych na przykład bez Żydów”. Mimo, że o wyczynach profesora było wśród studentów głośno, to władze uczelni problemu nie widziały. Byłoby tak zapewne nadal gdyby nie fakt, że do mieszkania profesora Tadeusza K. wkroczyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego.

Dodaj komentarz